De zelfverslaafde samenleving

English Stress, burn-out and regeneration

1.
Stress, burn-out en regeneratie
Inleiding
Wat is stress?
Oorzaken van stress
De dynamiek van stress
Verschijnselen van stress
Uw antwoord
Behandeling

2.
METAsynthese

3.
Initiatische Zijnstherapie
Inleiding
Probleemstelling
De cliŽnt
De therapeut
De methode
Nawoord
Literatuur

4.
Heb jezelf lief:
Emotionele zelf-integratie

English Emotional self-integration

5.
Psychopathologie
van
de spiritualiteit

6.
De zelfverslaafde samenleving

7.
Links

Erkennen dat we verslaafd zijn

- aan onze gedachten, wensen en voorstellingen, aan ons zelfbeeld, ons beeld van anderen, onze opvattingen, meningen en overtuigingen, onze fantasieŽn, onze dromen, onze (voor)oordelen, onze sympathieŽn en antipathieŽn, onze emoties, onze zelfgenoegzaamheid, onze gemakzucht, onze vrijblijvendheid, ons geld, ons bezit, ons eigenbelang, onze zekerheden, onze gewoonten, onze afleidingen, ons werk, ons "normale" leven -

is het moeilijkste wat er is.

 

TERUG

Disclaimer
As a condition of use of the welcome.to/initiationtherapy site, the user agrees to indemnify welcome.to/initiationtherapy and her publisher from and against any liabilities, expenses (including attorney's fees) and damages arising out of claims resulting from user's use of this welcome.to/initiationtherapy site.

The Great Learning/Levensschool Gratis Zelfstudie Leerpakket is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het mag niet worden aangewend voor geldelijk gewin, commerciŽle doeleinden, uitgaven of publicaties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt door middel van druk, opslag, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

© 2000 Copyright by Han Marie Stiekema
Last update: 12/05/04