"Vision of A New Culture"
The Great Learning

1.Spiritualiteit en
electro-stress

2. GSM-straling

3. Krebs durch Handy's

4. Terug uit de hel van
de toekomst

5. Exodus/New Life Villages

6. Rettungsplan in 7 Schritten

7. Ausarbeitung

 

GSM-straling

Recente citaten

1. "Tegenwoordig worden er in Nederland ten behoeve van de mobiele telefonie, en straks het mobiele internet, duizenden en duizenden hoogfrequente en gepulseerde zenders geinstalleerd. Veel zenders zullen straks niet meer te herkennen zijn, omdat ze zijn geintegreerd in allerlei andere bouwsels. Zelfs in huis rukken de zenders op. Globaal de helft van de Nederlanders maakt nu gebruik van mobiele telefonie, de andere helft wordt noodgedwongen ook ondergedompeld in de chronische electro-magnetische straling, die voor deze telefonie nodig is". G.Teule "GSM-straling, 2000 Sigma, hfdst. 1

2. "Met de komst van de GSM begint zich dat op een pijnlijke manier te wreken, want aan de ene kant zijn de onderwerpen 'bio-electriciteit' en 'geest' (per ongeluk of met opzet) buiten het wetenschappelijk domein gehouden, terwijl aan de andere kant de mobiele telefoon onze hersenen electromagnetisch bestraalt. Daar is toch echt onze geest bezig en het is in onze hersenen van nature één en al subtiele bio-electriciteit, wat de klok slaat". G.Teule, ibid, hfdst.2

3. "Mede dank zij de mobiele telefonie is het wetenschappelijk onderzoek naar de biologische effecten van straling goed op gang gekomen. Dat de sprekende resultaten uit dit onderzoek nog niet zijn vertaald in wetgeving, is puur een kwestie van geld, geinvesteerde belangen en verouderde inzichten bij bestuurders en leden van commissies zoals de Gezondheidsraad en de WHO". G.Teule, ibid, hfdst. 2

4. "Dat zijn dus twee wetenschappelijke zienswijzen (de holistische en de reductionistische) met totaal verschillende uitkomsten. Zo kan het natuurlijk niet, want dit is absurd! Dit gaat niet meer alleen over feiten. Het gaat ook over vooroordelen en wetenschappelijke blindheid. En vooral gaat het over geld, heel veel geld, met de bijbehorende arrogantie. Dit is bij elkaar een grondje, waarin het zaad van de waarheid slecht wil groeien". G.Teule, ibid. hfdst. 3

5. "Veel technici en wetenschappers van de traditonele snit bekijken een mens, alsof het een klont van een of andere vettige substantie is, bij elkaar gehouden door een huidlaagje. Er zitten ook nog harde stukken in, anders zouden we in elkaar zakken. Op dezelfde manier bekijken ze de kleine deeltjes van de mens, de  cellen. Zij zien de levende cel als een plastic zakje, gevuld met een soort minestronesoep. Bij het bepalen van de effecten van electro-magnetische stralingen zijn deze mensen, geheel op materialistische en reductionistische manier, van start gegaan met het standpunt, dat electromagnetisme bij een mens helemaal niets doet. Electronische minstronesoep, dat bestaat toch niet? Je kunt rustig een pittig zendertje van een GSM-telefoon vlak bij je hoofd houden, want dat doet je geen kwaad". G.Teule, ibid., hfdst. 4

6. "Ik betwijfel in het geheel niet, dat de grootste vervuiler in deze tijd gevormd wordt door de verspeiding van electro-magnetische velden" en "Misschien zijn er na een paar decennia nog enkele mensen geestelijk en lichamelijk zodanig in orde, dat ze kunnen constateren: Mijn hemel, wij hebben een verschrikkelijke fout gemaakt".  Dr.Robert O.Becker, M.D.

7. "Electro-magnetische straling is schadelijk voor de hersenen, het hart, embryo's, hormonen en cellen. Het is daarom een bedreiging van het (intelligente) leven. Electro-magnetische straling werkt via resonantie in op lichamen en cellen, het interfereert met de communicatie tussen cellen, de groei en het besturen van cellen. Het brengt schade toe aan de genetische basis van het leven" en "Mobiele telefoons zullen hoogst waarschijnlijk in de komende 10 tot 20 jaar veel meer neurologische ziekten en hersentumoren veroorzaken. Basiszenders tbv de mobiele telefonie zullen hoogstwaarschijnlijk een toename veroorzaken van misgeboorten, veel kankersoorten, veel ziekten, significante neurologische klachten, hartklachten en sterfte. Duizenden zenderinstallaties in bevolkte gebieden verhogen significant de blootstelling aan electro-magnetische stralingen op een niveau, waarvan we weten, dat ze schade toebrengen aan onze gezondheid. De problemen zullen toenemen als er niet snel, drastisch en vastbesloten stappen worden ondernomen om deze trend tegen te gaan en om alleen nieuwe zendinstallaties toe te laten die extreem lage gemiddelde straling produceren".    Dr.Neil Cherry (Nieuw Zeeland).

8. Een conferentie van 17 specialisten op dit gebied in Salzburg (7 en 8 juni 2000) kwam tot een belangrijke conclusie: "Er is nu wetenschappelijk bewijs, dat er geen veilige ondergrens van electro-magnetische straling bestaat". G.Teule, GSM-straling, 2000, Sigma, hfdst. 5

9. "Het grote verschil tussen electro-magnetische straling en gifstoffen is, dat gifstoffen vreemd zijn voor ons lichaam en daarom veelal als giftig wordt ervaren. Electro-magnetische straling is echter een intrinsiek deel van het functioneren van het lichaam (en van alles wat leeft). Straling van buitenaf kan dus als een stoorzender werken, met effecten, die pas op langere termijn duidelijk worden". G.Teule, ibid., hfdst. 5

10. Vanwege de "complexiteit van de materie" zou het zo "verschrikkelijk moeilijk" zijn, om de schadelijke in/uitwerking van GSM-straling te bewijzen. Niets is minder waar. Dankzij het electro-encephalogram (EEG) is het juist buitengewoon simpel. In navolging van de Universiteit van Tübingen kan iedereen een dubbelblindonderzoek doen, waarbij van een groep mensen met (electro-stress/ME-achtige) klachten voor en na blootstelling aan straling een EEG wordt gemaakt, dit uitgezet tegen de resultaten bij een contrôlegroep zonder klachten. Op het EEG kun je de afwijkingen van de gezonde norm direct aflezen, samen met de relatie met de aanwezige klachten. Bovengenoemde Universiteit stelde jaren geleden reeds verontrustende onfysiologische electrische patronen vast, afwijkingen die nog nooit eerder bij mensen waren geconstateerd. Trouwens, als men rond vliegvelden geen GSM-torens bouwt (en rond chipfabrieken bv), omdat dit het radioluchtverkeer stoort, wat dan mbt tot het storen van onze eigen subtiele en kwetsbare bio-electriciteit?

11. Enkele onderzoeksresultaten mbt tot de schadelijke inwerking van de GSM:

Hoofdpijn, vergeetachtigheid en concentratiemoeilijkheden (Lai, Mild, Hocking, von    
      Klitzing)
Slaapproblemen (Lai, Santini)
Verhoogde kans op kanker aan de "telefoonkant" van het hoofd, kanker in de
     gehoorzenuw, tumoren dieper in de hersenen (Guy, Cherry)
Aantasting van de bloed-brein barrière (zorgt er normaal voor, dat er geen ziektekiemen
     vanuit het bloed in de hersenen terechtkomen) (Salford)
Breuken in DNA-ketens (Lai en Sing, Phillips)
Schade aan embryo's (Bastide)
Depressiviteit, verbanden met de ziekt van Alzheimer, vermoeidheidsziekte ME (Cherry,
     Kwee, Hyland)
Veel te drukke kinderen, leukemie en een algehele aantasting van het immuunsysteem (Lyle,
     Salford, Veyrer)
Vooral kinderen zijn in hun ontwikkeling gevoelig voor straling (Santini). Ook de Britse
      commissie Stewart erkende dat.

Enkele van de bovengenoemde onderzoekers (Cherry, Santini, Salford, von Klitzing, Bastide, Hyland) traden op bij de Europarlement Conferentie op 29 juni 2000 en legden daar hun verontrustende verklaringen af. G.Teule, ibid., hfdst. 5 

12. "De te testen these is duidelijk: "Straling maakt ons geestelijk en lichamelijk ziek". Iets vollediger gezegd: electro-magnetische straling tast rechtstreeks onze geestelijke vermogens aan en sloopt langzaam ons immuunsysteem, wat een scala van gevolgen kan hebben. Zonder zich daarvan bewust te zjn, en zonder ervoor gekozen te hebben, doen honderden miljoenen mensen mee aan dit wereldwijde "medische stralingsexperiment". Intussen levert het de industrie en de overheid miljarden op en levert het een inkomen aan duizenden mensen, niet alleen in de telecommunicatiehandel, maar vooral ook in de "medische industrie". Zou het waar zijn, dat de straling nu al volop bezig is ons verstand collectief aan te tasten? Zijn wij nog wel goed bij ons hoofd? G.Teule, ibid., hfdst.5

13. Uitgebreide en recente literatuurlijst in G.Teule "GSM-straling", 2000 Sigma.
Enkele goede internetsites zijn:

http://www.maes.de (de site van Wolfgang Maes)
www.feb.se (de Zweedse site, met veel dokumentatie)
http://www.energyfields.org/ (US site, kijk onder 'science' naar het SAGE-rapport)
http://www.hese-project.org (US)
www.straling.org/links (Nederlands, Kees vd Sande)
www.stopumts.nl
http://members.rott.chello.nl/cclaessens/ (Nederlands)
www.electroallergie.org (Nederlands)
www.em-hazard-therapy.com (UK)
http://www.emraa.org.au/ (Australia)
http://home.wanadoo.nl/cjt/ (Nederlands, Gerrit Teule)
http://www.powerwatch.org.uk/ (UK)
http://www.elektrosmog.com (Oostenrijk)
http://www.gigaherz.ch/ (Zwitserland)
www.buergerwelle.com (de meeste uitgebreide! Duitse site)
www.electrosmog.de (Duitsland)
http://www.priggen.de.vu/ (Duitsland)
http://www.elektrosmognews.de/ (Duitsland)
http://www.risiko-elektrosmog.de/ (Duitsland)

Aanvullende literatuur:

G.Teule "GSM-straling, nieuwe feiten en inzichten", 2000 Sigma (aanbevolen)
G.Teule "GSM-straling, en de grondwettelijke onaantastbaarheid van ons lichaam", Sigma (aanbevolen)
Silvio Hellemann "Ständig unter Strom, Handbuch für Elektrosensible"
Robert C. Kane  "Cellular Telephone Russian Roulette"
Grasberger/Kotteder "Mobilfunk, ein Freilandversuch am Menschen"

WIE MOCHT DENKEN, DAT HET ALLEMAAL REUZE OVERDREVEN IS, OPENE DUITSE WEBSITES. OOK OMDAT ZIJ ONS VOORUIT ZIJN BIJ HET INSTALLEREN VAN HET UMTS-NET, ZIJN DUITSERS HEDENTENDAGE VEEL ACTIEVER DAN WIJ. ER ZIJN REEDS 11.000 BÜRGERINITIATIVEN EN ELKE WEEK KOMEN ER NIEUWE BIJ. EEN BERICHT VAN DE BÜRGERWELLE "EIFFEL"

Dramatische gezondheidsproblemen in een dorp in de Eiffel in de onmiddellijke nabijheid van een zendmast + de effecten van het draadloze DECT-telefoonsysteem.

Nachbarschaft: Haus 70 Meter Distanz - schnurloses DECT-Telefon Er Herzinfarkt, Herzanfälle. Sie Schlaganfall, Haus 60 Meter Distanz - DECT-Telefon Sie Migräneanfälle. Er Bluthochdruck. Säugling mehrere Atemstillstände Haus 80 Meter - DECT-Telefon Sie Allergien Immunstörungen, Er Herzrhythmusstörungen, DECT-Telefon Haus 80 Meter - DECT-Telefon Er Durchblutungsstörungen. Sie Allergien, chronische Müdigkeit Nachbarschaft Haus 90 Meter - 2 DECT-Telefone Er. Herzrhythmusstörungen. 120 Meter Sie Herzrhythmusstörungen, Tochter Herzrhythmusstörungen, Enkel Lungenentzündung, hohes Fieber, Diagnose Drüsenfieber DECT-Telefon Er Herzrhythmusstörungen, Schlafstörungen. Sie Schlafstörungen, Allergien Vater Immunschwächen und Herzkreislauferkrankung. Mutter Hirntumor verstorben. Haus gegenüber DECT-Telefon

Im Dorf: Unternehmer Parkinson - DECT-Telefon Unternehmer: Tinnitus, Bluthochdruck, Eltern beide Bluthochdruck DECT-Telefon Bauer Schlaganfall, Herzmuskelentzündung Sie Durchblutungsstörungen - DECT- Unternehmer: Tinnitus, Bluthochdruck - DECT-Telefon Er Bluthochdruck, sie Lungenentzündungen - DECT-Telefon Unternehmer: Er Kopfschmerzen. Sie depressiv - DECT-Telefon Haus in der Nähe: Er und sie Schlafstörungen- DECT-Telefon Haus in der Nähe: Bluthochdruck, Tinnitus - DECT-Telefon Vater und Sohn. Vater verstorben, Sohn ständige Kopfschmerzen - DECT-Telefon Er: Herzmuskelentzündung. Wohnung unter Sendeanlagen HF, DECT-TELEFON Sendeanlage 80 Meter Distanz zum Arbeitsplatz. Im gleichen Haus Kind Lungenentzündung, sehr hohes Fieber - Diagnose Drüsenfieber Mehrere Frauen: Fehlgeburten. DECT-Telefone

Gemeinde Naturheilkundeärztin Hirnbluten - DECT-Telefon: Mitglied Gemeinderat: Bluthochdruck - DECT-Telefon, Handy Unternehmer: Er Kopfschmerzen, Schwindel, Konzentrationsstörungen, chronische Müdigkeit, in Erwartung eines Schlaganfalls. Schlafstörungen in der ganzen Familie. Sie massiver Haarausfall, 2 jährige Tochter Körper der Wirbelsäule verkrüppelt - DECT- Eigentümer eines Bekleidungshauses. Multiple Sklerose, DECT-Telefon Lehrerin: Gesichtslähmung-Schlananfall? Sohn chronische Entzündung Ohr - 2 DECT- Briefträger: Tumor am Ohr (operiert) DECT-Telefon Familie Reihenhaus: Sie Ohrgeräusche im Wohnzimmer, Vater, Kinder Schlafstörungen. DECT-Telefon im Haus der Nachbarn, der wie seine Ehefrau über Schlafstörungen klagt.

Am Zeitwohnsitz: Nachbarin rechts 15 Meter multiple Sklerose , Nachbar Immunschwächen und kürzlich Schlaganfall weitere Person im Haus in Psychotherapie 3 DECT- TELEFONE Nachbarn links beide Eheleute Bluthochdruck DECT-Telefon Nachbarn daneben beide Bluthochdruck DECT-Telefon

In der Firma: Geschäftsführer einer Tochtergesellschaft: Herzinfarkt, Ehefrau Herzrhythmusstörungen - DECT-Telefon Bauleiter des Unternehmens und Ehefrau beide Tinnitus - DECT-Telefon Mitarbeiter (mehrere) Herzinfarkte - DECT-Telefone Mitarbeiter. Kampfsportler, früher topfit, Immunschwächen mehrere Lungenentzün-dungen,, DECT-Telefon und Sendeanlage auf dem Dach seines Wohnhauses

Schwiegereltern aus erster Ehe, Er Mathematiker, Physiker, Biologe, sprach druckreif Parkinson, Alzheimer, Schwiegermutter Schlaganfall an Krebs verstorben - DECT- Schwester chronisches Müdigkeitssyndrom, DECT-Telefon Nichte 22 Jahre, Herzrhythmusstörungen und asthmaähnliche Anfälle - DECT-Telefon

Bei vielen der Betroffenen, die ihr DECT-Telefon außer Betrieb setzten und fortan schnurgebunden telefonierten, war eine drastische Besserung des Befindens feststellbar.

Diese Auflistung ist nur ein Bruchteil der recherchierten Ereignisse Die Leistungen eines DECT Telefons liegt in großer Nähe 350.000-fach oberhalb der Werte, die die Bundesärztekammer als Grenzwert gefordert hatte!

Uit: www.das-gibts-doch-nicht.de

 

© 2000 Copyright by Han M. Stiekema. All rights reserved.
Latest updating: 09/02/04
Verantwoordelijkheid voor toepasssing van informatie op welke wijze dan ook
uit mijn gezondheids- c.q. electrostresssites c.q. uit de genoemde links is geheel
voor de verantwoordelijkheid van de lezer.

Wir übernehmen keine Verantwortung für den Inhalt der von uns erwähnten Links.