Kosmische Mutter
Healing the Planet

1.Spiritualiteit en
electro-stress

2. GSM-straling

3. Krebs durch Handy's

4. Terug uit de hel van
de toekomst

5. Exodus/New Life Villages

6. Rettungsplan in 7 Schritten

7. Ausarbeitung

HOME

 

Spiritualiteit & Elektrostress
Het Einde van de Menselijke Evolutie?

1. De kern van spiritualiteit is bewustwording. Dit houdt in dat je de overstap maakt van het gevangen zitten in jezelf naar het in-aandacht-zijn. Meditatie is niets anders dan een oefening in bewuste aandacht. Je ontdekt dat je de waarnemer van jezelf bent, een nieuwe kwaliteit, die niet beroerd wordt door wat er allemaal in je omgaat. Je bent vrij van jezelf, waardoor je je gedachten, emoties en verlangens kunt laten gaan zoals ze gaan. De paradox is, dat door de innerlijke afstand de inhoud van je bewustzijn (je "psyche") alleen maar aan intensiteit wint. Je hebt haar letterlijk de ruimte gegeven.

2. Neemt je bewuste aandacht echter aan kwaliteit toe - helderheid, openheid, ruimtelijkheid, ontvankelijkheid, rust en stabiliteit - wordt zij "bewuste aanwezigheid" genoemd. Terwijl bewuste aandacht nog "binnen jezelf" gelegen was, vult bewuste aanwezigheid de ruimte om je heen. Je hebt jezelf - je kleine ik, je lichamelijkheid - overstegen. Het is een toestand, waarbij je één bent met je omgeving. In tegenstelling tot de levendigheid van het begin, is het steeds stiller, vrediger geworden. Deze eenwording is een constante bron van vreugde. Immers is hierdoor je oorspronkelijke staat hersteld.     

3. Ruimer zijn dan jezelf houdt echter ook in, dat "energieën" die voordien buitengesloten waren in je bewustzijnsruimte kunnen komen. Dit zijn de dingen die vroeger te bedreigend voor je waren bijvoorbeeld. Daarom kun je regelmatig crises ervaren, waarbij je geconfronteerd wordt met angst, woede en pijn. Ontsluit je je echter nog meer, dan kun je ook sterk energiebeladen complexen uit het collectief-onbewuste (archetypen) verwachten. Niet alleen aangename (visioenen, extasen), maar ook (zeer) onaangename als hel en verdoemenis kunnen in je doorbreken.

4. Je bent echter niet alleen gevoeliger geworden voor invloeden/energieën van "binnenuit", maar ook voor die van buitenaf. Hoeveel mensen zeggen niet, dat zij zich soms moeten afschermen voor "negatieve energie" van anderen. Voor bewustwording cq verhoogde sensitiviteit wordt dus een prijs betaald. Dit wordt vaak nog versterkt door een gezonde! leefstijl. Immers bewuste mensen eten gezond, zijn vegetarier of/en vasten regelmatig. Waardoor je niet alleen gezonder, maar ook gevoeliger wordt. Hetgeen je nu confronteert met een nieuw gegeven: electro-stress. In de laatste paar jaar is de electro-smog, dwz het samenstel aan electro-magnetische straling (handy's, computer, radio, TV, radar, satellieten, internet, huishoudelijke apparaten) namelijk dramatisch toegenomen.     

5. Zijn lichaam en geest transparant, dan ben je ook open voor electro-magnetische straling. Doordat je goed "doorstroomt", stroomt ook de straling ongehinderd in je door. Op je spirituele pad heb je immers (vaak met veel inzet) je blokkades c.q. weerstand afgebouwd (...). Je hersenen, lichaamsfuncties en weefsels zijn dus onbeschermd voor straling, te meer omdat de laatste van soortgelijke aard is als je eigen bio-electriciteit. Daardoor treedt er gemakkelijk resonantie op, waardoor schade ontstaat. De electrische geleiding wordt verstoord, je hersenfuncties raken gedesorienteerd, de bloed-hersenbarrière wordt beschadigd, zodat toxinen in de hersenen geraken (wat normaal niet kan), DNA ketens breken, vitale eiwitten en bloedcellen klonteren, cellen degenereren, bloedvaten scheuren met acute stoornissen als gevolg. Er zijn buitengewoon sterke aanwijzingen, dat niet alleen stress en burn-out, maar ook hartstilstand, beroerten, dementie en Alzheimer, leukemie en kanker (en vele aandoeningen meer, in principe alle chronische stoornissen, vooral ook bij kinderen) in versterkte mate (mede) door electrostress worden veroorzaakt. De ironie is, dat mensen die onbewust zijn (een pantser om zich heen hebben!) en ongezond leven (veel vlees eten, dus een buffer hebben) nog de minste last hebben. Het zijn daarentegen de "besten" - de bewusten, intuitieven, sensibelen, gezonden, intelligenten en ontwaakten - die het eerst worden gepakt!     

Als je het ziet, ben je meteen een ander mens

6. Veel van de huidige "nieuwe ziekten" 1) zijn dus terug te voeren op electro-smog. Het is de soep waar iedereen, zonder uitzondering inzit, de straling dringt in iedereen door, het is onzichtbaar, je kunt je er niet tegen verweren en de intensiteit neemt elke dag toe. Heb je dus klachten - o.a. het chronisch moeheidssyndroom (ME/CVS), burn-out, hoofdpijn, duizeligheid, slaapstoornissen, innerlijke onrust, paniekreacties, geheugen- en concentratiestoornissen, depressie, RSI, immuunzwakte en vele meer -   zijn er grotendeels op terug te voeren - dan helpt het niet nog meer te mediteren, nog meer yoga en ontspanningsoefeningen te doen, nog gezonder te gaan eten, nog strenger vegetarisch te zijn of een nog intensivere vastenkuur. Doe je dat wel, dan worden de klachten er (uiteindelijk) alleen maar erger op. Hoe opener, ruimer, ontvankelijker je wordt, des te eerder slaat de afbraak toe (...). Het is een keerpunt in spiritualiteit, waarbij de eenzijdige houding van alleen maar "naar binnengekeerd-zijn" hardhandig wordt "afgestraft". NB. In dit verband bieden ook de "esoterische oplossingen" als zout, kristallen, ampullen of pyramiden een hooguit tijdelijke oplossing. De idee, dat je je met deze dingen kunt beschermen leidt af van de ernst van de situatie en hindert het ontwikkelen van effectieve actie! Ook wanneer het even helpt zijn zij niet bestand tegen het geweld dat in de komende tijd op ons afkomt.
1. Zie ook Dasuë, boek 7.1:MESS  (Nederlandse hoofdstukjes).

7. Es muß jedoch unterschieden werden zwischen diejenigen die schon länger gesund leben und die das (noch) nicht machen. Denn bei einem ungesunden Lebensstil gibt es entgegengesezte Risiken! zB wenn Du ungesund isst, wenig trinkst, daneben viel Kaffee, Dich nicht körperlich anstrengst, wenn Du außerdem chronische Verdauungsstörungen hast mit Selbstvergiftung aus dem eigenen Darm, Dein Körper schon verschlackt ist, füge dazu die "üblichen" zigtausenden toxischen Stoffe aus der Umwelt, die täglich in Dein Körper geraten.....worunter ettliche Schwermetalle.....gipfelnd in Amalgamfüllungen, die Du schon Jahrzehnte im Mund hast.....füge noch hinzu den täglichen Stress, Müdigkeit usw., dann kann man/frau annehmen, daß Dein Immunsystem ständig unter Druck steht. Zusätzlicher Elektro-stress kann Dein System "plötzlich" umkippen. In diesem Fall bist Du zwischen zwei Stühle geraten. Denn um Dein Immunsystem zu verstärken ist Änderung des Lebensstils (dringend) angebracht, wäre zB vegtarische Essen, eine Darmreinigungskur usw. eine gute Idee, andererseits sollst Du damit nicht so weit gehen, derartig daß die Anfälligkeit für Electro-smog Schäden zunimmt. Eine heikle Sache. Der Weg der Mitte ist hier also angebracht. Suchst Du einen Berater, dann immer einen der den Elektro-Stressfaktor in Erwägung zieht! Schwerpunkt soll die Ausräumung der Schwermetalle aus dem Körper sein. Denn die agieren als "kleine Batterien" für die Strahlung. Sanierung des Gebisses ist wohl nicht zu vermeiden, gefolgt (in dieser Reihenfolge!) von der Entgiftung des ganzen Körpers.

8. Voor de spiritualiteit (en niet alleen daarvoor) heeft de "electro-deken" gigantische gevolgen. Alles waar wij heilig in geloven wordt onderuit gehaald. Je toevlucht zoeken in bewustzijnsverruiming is een hachelijke onderneming geworden. De modieuze filosofieën, die nog niet zo lang geleden uiterst nuttig waren om "de verantwoordelijkheid voor je eigen proces" op je te nemen, fungeren nu als dooddoener om niet betrokken te raken (bij de ander) en bij je (schadelijke) omgeving. Weinigen realiseren, dat karma-filosofie en het calvinisme hier twee handen op één buik zijn. Beide zeggen immers, dat je altijd voor alles zelf verantwoordelijk bent - alles is alleen maar "innerlijk" - zonder dat de relatie met je omgeving erin betrokken wordt. Het heersende systeem kijkt daarom met welgevallen naar al die "bewuste mensen" die bij alles de "oorzaak in zichzelf" zoeken. Dat dit niet meer houdbaar is, moge duidelijk zijn. Jezelf met eindeloos zelfonderzoek pijnigen, terwijl je hoofdpijn het gevolg is van electro-smog, duidt niet op "inzicht", maar op onwetendheid. "Bewustwording" - het vrolijk doorgaan met spirituele speeltjes, alsof er niets aan de hand is - staat in zo'n geval gelijk met suicide. Wat we daarentegen dringend nodig hebben is een spiritueel-ecologische- maatschappelijke visie, waarbij de relatie tussen "binnen en buiten" wordt benadrukt. Wij gaan je daarin voor.  

Plotseling zitten we met z'n allen in dezelfde boot

9. Door het razendsnel groeiende GSM-netwerk is heel Nederland binnen een decennium onder een deken van hoogfrequente en gepulste straling gelegd. Het komende UMTS-netwerk gaat dat met duizenden zenders en met een hogere stralingsfrequentie (2100 Mhz) nog eens dik overdoen. (De komende jaren volledig operationeel). DECT-telefoons en de Bluetooth toepassingen brengen de stralingen tot in elke kamer van ons huis*.

* G.Teule, GSM-straling, 2000 Sigma, hfdst. 6. Kijk ook vooral naar de website van de Bürgerwelle in Duitsland: http://www.buergerwelle.com

"Misschien zijn er na een paar decennia nog enkele mensen geestelijk en lichamelijk zodanig in orde, dat ze kunnen constateren: mijn hemel, wij hebben een verschrikkelijke fout gemaakt"
Dr. Robert O.Becker

ALS JE JE WILT ENGAGEREN, LAAT HET ONS WETEN!

Back

| Personal Health Plan | A New Health Care | EMF | Spirituality and electrostress |
| Stress, burn-out & regeneration | Guasha Therapy | MESS  |  

© 2000 Copyright by Han M. Stiekema. All rights reserved.
Last update:08/09/13
Verantwoordelijkheid voor toepasssing van informatie op welke wijze dan ook
uit mijn gezondheids- c.q. electrostresssites c.q. uit de genoemde links is geheel
voor de verantwoordelijkheid van de lezer.

Wir übernehmen keine Verantwortung für den Inhalt der von uns erwähnten Links.