DE SCHOOT
VAN
HET UNIVERSUM

 

De Oermoeder als Uiteindelijke Werkelijkheid

ISBN 90-70525-29-1
2000 Copyright Han Marie Stiekema.
Alle rechten voorbehouden.

INHOUD

1 INLEIDING

2 DE DRIEVOUDIGE MOEDER
     - DE OERMOEDER
     - MOEDER AARDE
     - DE STAMMOEDER

3 IN HARMONIE MET DE NATUUR
    - MOEDER HEALING

4 GODINNEN EN GODEN

5 PRIESTERS EN GOEROE'S

6 VROUWEN EN MANNEN
- MATRICENTRISCH AFRIKAANS/CARAIBISCH FAMILIEMODEL

7 DE OORSPRONKELIJKE GROTE MOEDERTRADITIE

8 VIERINGEN EN RITUELEN

9. IS DE MOEDER EEN FEMINISTE?

10 HET GEHEEL DIENEN

11 GROTE MOEDER HYMNE

12 MATRITALK

TOT SLOT

LITERATUUR

Dit werk - ca. 100 A4 pag. - is ook te verkrijgen in een gedrukte versie. Iedereen die belangstelling heeft, ontvangt het na storten van Euro....per stuk op rekeningnummer ABNAMRO  56.23.30.127 van H. Stiekema te Amsterdam, thuis (inclusief porto). Vermeld bij de overboeking de titel, je naam, adres, code, woonplaats en het aantal exemplaren.

HOME

  2000 Copyright Han Marie Stiekema
Last revising: 09/02/13