Hoofdstuk 12
TOT SLOT

INHOUD

1
INLEIDING
2

DE DRIEVOUDIGE
MOEDER

   - DE OERMOEDER
   - MOEDER AARDE
   - DE STAMMOEDER
3
IN HARMONIE MET DE
NATUUR

4

GODINNEN EN GODEN
5

PRIESTERS EN GOEROE'S
6
VROUWEN EN MANNEN
7

DE OORSPRONKELIJKE
TRADITIE

8

CULTUS, VIERINGEN
EN RITUELEN

9

HET GEHEEL DIENEN
10

GROTE MOEDER HYMNE
11

MATRITALK
12
TOT SLOT

LITERATUUR

 

 

 

 

 

 


 

1. Staan wij net als 2000 jaar geleden aan de vooravond van een wereldwijde spiritueel-religieuze omwenteling? Velen die de Schoot gelezen hebben, menen van wel. Anderen hopen het vurig. In dit boek wordt van het nieuwe Weten getuigenis afgelegd. Het Goddelijke bestaat, maar blijkt niet de Uiteindelijke Werkelijkheid te zijn. Niet het Licht, maar het Vacuum, de Schoot van het universum is de Laatste Waarheid. Hierdoor is het „begin" van de wereld niet mannelijk, maar vrouwelijk te noemen, het is de Grote Moeder. Alles keert in Haar terug, terwijl in hetzelfde Moment alles uit Haar geboren wordt. „God", het Zijn, is daardoor niet de Vader, maar de Zoon (Dochter). De wereld is geen schepping, maar een geboorte. Het doel van dit leven is niet meer „eeuwig leven", maar voortdurend sterven en opnieuw geboren worden.

2. Het lijden van de mensheid is verlies van contakt met de werkelijkheid, het afgesneden zijn van het diepe Zelf (Zijn) en de isolatie van je lichaam en zijn omgeving. Optimaal leven is het integreren van de vertikale en horizontale dimensie. Het Zijn staat niet meer boven het leven, maar blijkt zijn draagvlak te zijn. Licht en leven zijn aanvullende tegenstellingen, waardoor het leven pas vruchtbaar wordt. De Weg omvat vier initiaties, een groot aantal meditaties en therapieŽn. Mannen en vrouwen die innerlijk „sterven" - deel worden van het Geheel - worden wedergeboren. De individuatie (C.G.Jung) als dominante filosofie wordt opgegeven om plaats te maken voor „jeZelf-zijn in verbondenheid", waarin vrijheid en gemeenschap gelijkwaardig zijn. Vrouwelijke waarden (het leven, de natuur) krijgen de plaats die zij verdienen: in het centrum. Terwijl het levensdoel van de (wedergeboren) man ridderlijkheid is en dienstbaarheid aan het Geheel.

3. In deze sombere tijd zal de Grote Moeder(Matrix)verering zich als een olievlek over de wereld verspreiden. Het staat open voor iedereen, ongeacht geslacht, „ras", religie of cultuur. Het patriarchaat als karikatuur van mannelijke waarden is daarentegen aan het eind van zijn latijn. Het huidige systeem is immers gebaseerd op onderdrukking, uitbuiting en vernietiging van het leven. De komende tijd zal een instabiele zijn, waarin op alle gebied levensvijandige structuren en ophopingen zullen worden afgebroken. De cultuur bevindt zich noodzakelijkerwijs in een stervensfase. Het is de goedentierendheid van de Moeder, dat zij al het oude, zieke, lelijke, slechte en kwade terug wil nemen. Hoe grondiger dit gebeurt, des te vitaler en uitbundiger de wedergeboorte zijn zal. Aan ons de uitnodiging om hieraan mee te werken.

Home

© 2000 Copyright by Han Marie Stiekema

The Great Learning/Levensschool Gratis Zelfstudie Leerpakket is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het mag niet worden aangewend voor geldelijk gewin, commerciŽle doeleinden, uitgaven of publicaties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt door middel van druk, download, opslag, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Last update: 11/05/07