ENGLISH
DEUTSCH

The Original Tradition
Mother Worship

 

KEER OMME/
GROTE MOEDER HYMNE

Verder
TERUGKEER VAN DE
GROTE MOEDER

HET GRAALSVISIOEN
DE ULTIEME SOETRA
OPENBARING

UNIVERSELE BOODSCHAP
HERSTORY
HEEL HET LEVEN
7 HINDERNISSEN OP DE
WEG NAAR WERELDVREDE

MOEDER & ZONEN
VERZOENING DER RELIGIES
ZWARTE MADONNA
HET GROTE JEZUS INTERVIEW
MARIA MAGDALENA
DE HEILIGE VALLEI
GEBED, CONTEMPLATIE EN MANTRA
GROTE MOEDER HEALING
JONGEREN VRAGEN
IS DE MOEDER EEN FEMINISTE?
REBORN ORDER
TRANSFORMATORIUM
"De Grote Moeder"
ERKENTELIJKHEID
GRAPJE
NEWSLETTER

 

 

 

GEBED, CONTEMPLATIE, MANTRA
Voor diegenen die op zoek zijn naar Healing of overgave aan de Moeder. Zoek je spirituele
begeleiding, dan ben je wellicht meer geinteresseerd in De Universele Weg

Door schade en schande wijs geworden - ik zat langere tijd opgesloten in mijn eigen zelfdefinitie - moest ik opnieuw terug naar het nulpunt. Waar gaat het bij healing nu werkelijk om, vroeg ik mijzelf keer op keer af. Ik heb het duizend keer gevraagd, evenzovele keren het Graalsvisioen geraadpleegd (de richtlijn voor mijn leven) en toch viel het pas op zijn plaats, nadat ik de pijn van "eigenwijsheid" goed had doorvoeld.

Om kort te gaan, dat wat WERKELIJK heelheid geeft, is de erkenning dat alle "zelfhulp" betrekkelijk is. Dat wat je moet helpen - je "zelf" - is zelf immers het probleem. Het "ego": geidentificeerd-zijn met je zelfbeeld isoleert je van de oceaan van het Leven. Vandaar dat je pogingen steeds op de klippen lopen. Op den duur word je er doodmoe van. Nieuw voor je? Je moet dit gewoon oneindig maal ervaren hebben om tot een punt te komen, waarin je moet erkennen: alleen jezelf opgeven, je totaal teruggeven aan de Bron geneest WERKELIJK.

Dit houdt echter geen geringschatting in van je eigen inzet en moeite. Immers kan dit een beperkte cq tijdelijke verlichting geven. Bovendien kun je pas op het punt van overgave komen, NADAT je eerst alles hebt geprobeerd. Dus verwachten wij niet van je, dat je al op dat laatste punt bent aangeland. De Moeder is alles-omarmend, in het bijzonder voor diegenen die nog in het (Haar) duister zoeken cq ronddwalen! Haar compassie is onze compassie, vandaar dat onze begeleiding verschillende stappen omvat.

In tegenstelling tot patriarchale religies, die zonder uitzondering slechts de ene kant van het bestaan benadrukken (Licht, zelfcontrole, principes, gehoorzaamheid etc.) is de Moeder alles-omarmend. Zij accepteert je zoals je bent in goed en kwaad, je kracht en je zwakte, je verstand en je emoties, geest en lichamelijkheid, je nuchterheid en je dromen, je liefde en je haat, je vreugde en de depressies. Zij spoort je aan al je aspecten voluit - dat wil zeggen bewust - toe te laten en te beleven, niets buitengesloten. Om zo te groeien naar steeds grotere heelheid. 

Onze eerste stap is je begeleiden terug naar de Bron, om daar naar "lichaam, ziel en geest" vernieuwd te worden. Afhankelijk van jouw vraag(stelling), kan dit meer het karakter hebben van innerlijk gebed (contemplatie) of van healing. Laat ik het voorbeeld geven van iemand die met chronische klachten - pijnproblemen - komt. Wat dan ter beschikking staat, is het volgende. In de eerste plaats de Chinese Guashatherapie*. Deze geweldige methode is gebaseerd op het oplossen van blokkaden van allerlei aard. Er is dus een grote kans, dat de pijn hierdoor verdwijnt.

* Guasha wordt niet alleen toegepast bij lichamelijke klachten, maar ook bij spirituele reiniging/loutering/catharsis.

Al onze inzet gebeurt "in Naam van de Moeder", dat wil zeggen, we vragen bij iedere behandeling Moeder's zegen. Afhankelijk van jouw overtuiging en levensinstelling kan dit de Moeder God's, de (Zwarte) Madonna, de Godin, Kuan Yin, MatriDevi of de Tao (Kosmische Baarmoeder) zijn. Niemand hoeft ons dus vanwege haar/zijn geloof te mijden. Wij respecteren daarentegen het "Moederlijke Aspect van God" in iedere traditie. Kun je hierin meegaan, dan kun je (ook) kiezen voor een meer spirituele benadering.

Deze bestaat uit de mantra "sterven en opnieuw geboren worden". Daartoe moet ik je eerst de symboliek uitleggen. Sinds onheugelijke tijden wordt het "Eeuwig-Vrouwelijke" als een schaal of kelk - denk aan de Graalkelk - voorgesteld. De oude Ieren noemen Haar het "Vat van Regeneratie", de kosmische Baarmoeder die ononderboken geboorte geeft aan zowel God (het Licht) als de wereld (terwijl de laatste voortdurend in Haar terugkeren). Dit sterven en opnieuw geboren worden wordt de Wet van het Universum genoemd.

In Haar Schoot wordt al het oude, lelijke, schadelijke en zieke dus voortdurend afgebroken, vernietigd, cq getransformeerd. Dit wordt weerspiegeld door het feit, dat in ons lichaam 25% van alle cellen in verval zijn, 50% in (relatieve) bestendigheid verkeren en 25% voortdurend nieuw gevormd worden. Deze balans wordt verstoord door onze ophopingen, zoals teveel en verkeerd eten. Ook op andere niveau's zijn disbalans en ziekte (vaker) het gevolg van een teveel (stress, verlangens, indrukken, verslavingen). Het is een extra reden waarom "afbraak" therapeutisch werkt. Denk hierbij o.a. aan vasten, stilte en een simpele leefstijl.

Ook het Vat zelf kun je trouwens in je lichaam terugvinden. Het is "gematerialiseerd" als bekken. Volg je bewust je adem (zonder deze te veranderen) dan weet je wat ik bedoel. Elke keer verdwijnt de uitademing onder in je bekken in het niets (Niets!), terwijl elke inademing uit datzelfde niets geboren wordt.

Concreet bestaat de Moeder Healing eruit, dat je in het diepste punt van elke uitademing - voelend en in helder bewustzijn - "sterven" fluistert, terwijl je in de inademing (die naar boven gaat) "opnieuw geboren worden" herhaalt. In de eerste fase ervaar je een afsterven van al het oude - een moment van doodgaan dus, inclusief visualisaties van wat er in jou afsterft cq dat je "wil laten afsterven" - terwijl je bij iedere inademing de vernieuwing - het frisse, het jonge, de energie die door je heengaat - begroet. Daarbij helpt het dat je tevens beseft - in korte momenten - dat dit persoonlijke sterven en opnieuw geboren worden een afspiegeling is van de Grote Kosmos, waarin alles - zonder uitzondering - hetzelfde ondergaat.

Sommigen zullen zich afvragen of zelf-acceptatie en "het laten afsterven van het oude in je" niet met elkaar in tegenspraak zijn. In het tweede geval "wil je duidelijk ergens vanaf". De kans, dat dit ingegeven wordt door zelf-afwijzing is groot. Dit is inderdaad een punt. Waar het om gaat is helder te onderscheiden tussen de natuurlijke impulsen van het zelf - met alles erop en eraan - en de ophopingen, blokkaden, de verslavingen en de obsessies, die je je eigen hebt gemaakt. Hindernissen die het vrije uitstromen van het zelf juist verhinderen. Deze kunnen zo sterk zijn, dat je er zelf niet meer uitkomt. Wat is er bevrijdender dan te weten, dat er een Moeder is, die alle last van je afneemt?!

Wil je echt "profijt" hebben van deze healing, dan is het het beste wanneer je hem "24 uur per dag doet" (zonder ik-inspanning/doen vanuit niet-doen). Dit geldt ook voor de volgende stap. Het is het domein van de contemplatie. In tegenstelling tot Moeder Healing fase 2, waarin je "slechts" een deel teruggeeft (aan de Kosmos), namelijk alleen het oude en zieke, is bij de contemplatie het verlangen naar het Uiteindelijke zo sterk, dat je je alleen nog helemaal wilt overgeven. Of zoals in het begin reeds is aangeduid: je hebt alles al geprobeerd, niets hielp uiteindelijk, dus MOET je je wel overgeven.

Ook hier weer een korte uitleg. We leven allen - zonder uitzondering - in een Kosmisch Vacuum. De Boeddhisten noemen dit het Absolute Niets cq Leegte. Juist OMDAT Zij leeg is, omvat Zij alles....Zij is alles-omarmend. Het is het wezen van mededogen. Geen enkele reden dus - zoals het Christendom dat 2000 jaar heeft gepredigd - om je door de Leegte te laten afschrikken. Integendeel, verheug je vanwege dit ondoorgrondelijk mysterie. Als wij in Haar leven, dan bevindt zich alles wat wij denken, voelen en willen in Haar Ruimte. Deze attributen behoren niet ons, maar Haar toe. Wij mogen ze hoogstens tijdelijk lenen, dit om hier te kunnen functioneren.

Jezelf claimen als zijnde van jezelf, berust dus op onwetendheid! Het hele ego-centrische Westerse wereldbeeld komt hiermee op de helling te staan. De individuele en collectieve burn-out is hiervan een bewijs. Een "op zichzelf teruggeworpen" persoonlijkheid - afgesneden van de "rest" van de werkelijkheid - heeft geen levenskansen. Het is DE oorzaak van de crisis waarin wij ons bevinden cq het failliet van onze cultuur. Ik zou dus het "ontwaken" wel van de daken kunnen schreeuwen. Nuttiger is echter, dat ik de diepste wijsheid die ik in mijn leven mocht "opdoen" hier met je deel. Ware vrede, vreugde en heelheid is het gevolg van jezelf opgeven, het teruggeven van jezelf aan waar je vandaankomt cq thuishoort.

Onze benadering van contemplatie bestaat uit drie (sub)onderdelen. Het begint met alles wat je stoort, verdriet, irriteert, angstig maakt, dwarszit of belast terug te geven aan de Kosmos. Simpel door elke keer wanneer je deze dingen voelt/beseft* te zeggen: "alsjeblieft Moeder, neem deze dingen van mij terug". "Ze horen tenslotte in Jouw Ruimte" en "Jij kunt er oneindig veel beter mee omgaan als ik". In de meeste gevallen - vooropgezet je zegt dit met je hele Hart - valt alles onmiddellijk van je af en voel je een enorme opluchting. Nu alleen niet denken, dat je er hier mee bent. Pas als je het steeds opnieuw doet, kun je blijvend resultaat verwachten.

* Je hebt ze dus eerst zelf bewust toegelaten!

Dat je het puur uit liefde voor de Moeder doet, is natuurlijk veel beter. Ik wil je echter niet met "idealen" opzadelen, die je - in het begin - vaak (nog) niet kunt waarmaken. Ben je er echter aan toe, dan kun je je hele verstand, hart en verlangen ("buik") aan Haar opdragen. "Zij behoren niet mij, maar U toe", "doe ermee wat U wilt". En je kunt er zeker van zijn: jouw offer krijg je duizendvoudig terug. Het is het geheim van Haar duizelingwekkend diepe Afgrond. Deze genereert een kracht die alles naar Zich toetrekt. In die Bodemloosheid wordt alles vervolgens getransformeerd, vernieuwd en opnieuw geboren. Zij is dus de oorzaak, dat jij voortdurend "regenereert", een afspiegeling wordt van Haar Wet van het Universum.

Nu zullen sommigen zeggen, dat andere spirituele healings ook werken. Wat is dan zo specifiek aan Moeder Healing? Wel, vele systemen claimen successen, dat is natuurlijk een feit. Dit is omdat zij ten dele berusten op jouw graad van geloof, overgave en "belief-system". Het andere deel heeft te maken met de werkelijkheid waar je je aan overgeeft. Hoe authentieker deze Realiteit, des te groter de kans dat deze "werkt".....In tegenstelling tot andere benaderingswijzen (die uitsluitend gebaseerd zijn op geloof cq identificatie) speelt INZICHT in de Realiteit van de Moeder dus een wezenlijke rol. Je ZIET als het ware al het zieke in Haar "Schoot" afgebroken worden. Vandaar dat het enorm helpt, wanneer je regelmatig dit Vacuum visualiseert.    

Heb je hiermee voldoende ervaring opgedaan cq heb je een hechte en liefdevolle relatie met de Moeder gekregen, dan kun je op een gegeven moment ook je dierbaren - partners, echtgenoten, kinderen, ouders, vrienden en collega's - aan de Moeder aanbevelen. Jij bent dan een instrument van de inclusiviteit van de Moeder geworden. Uiteindelijk kan het uitmonden in "bidden voor de wereld". Immers, het Grote Bewustzijn omvat het hele bestaan, niets uitgezonderd. "Ben je Niets, ben je alles". Daarom zijn Zelfrealisatie, overgave en mededogen uiteindelijk kanten van dezelfde medaille. Het een gaat niet zonder het ander. Moge jij, en velen met jou het Grote Mededogen ontwikkelen!

En toch zijn we er nog niet. Ervaring met het Kosmische Vacuum leidt tot inzicht in Haar Ware Aard. Zoals gezegd is dit de Ultieme Bodemloosheid. Heb je echt diep inzicht in de Schoot verkregen, dan weet je dat Zij voortdurend aan je trekt. De Moeder verlangt naar jou! Het is Haar centripetale/ingaande kracht die ervoor zorgt, dat alles sterft om opnieuw geboren te kunnen worden (dmv de centrifugale/uitgaande kracht). Die krachten doordringen het hele bestaan, inclusief jezelf. In principe hoef je zelf dus niets te doen, behalve je subtiel afstemmen op die energie, die reeds "van eeuwigheid" bestaat. Bewust! meegaan met de "Andere Kracht" dus. Dit totale vertrouwen leidt tot de ultieme vrijheid. "Ik hoef het niet te doen, Zij doet het voor mij". Vreugde, dankbaarheid, loven en prijzen voor zoveel genade heeft dan bezit van je genomen. 


Mother Blog 
Moeder Healing
met
Han Marie & MeiMei

Contakt

Project tbv het algemeen nut. Niet commercieel. Op (minimum)donatiebasis.
Na afrek van onkosten komt de gehele winst ten goede aan het
Healing the Planet Projekt

home
(Back to the start of Han Marie Stiekema's website)

Terug

  2005 Copyright Han Marie Stiekema
Last revising: 02/09/11