De Oorspronkelijke Traditie
The Great Learning
"Visioen van een Nieuwe Cultuur"

GRATIS INTERNET BIBLIOTHEEK/
PUBLICATIES

Uitgave van het werk van Han Marie Stiekema
"Books on demand"

EEN NIEUWE SPIRITUALITEIT
Op zoek naar het Eeuwig-Vrouwelijke in Spiritualiteit en Religie

Boeken

Methode, Guru en Weg
Uit de oude doos (1981). Na "Vlinder in de Eeuwige Vallei" (1979,  De Driehoek) de eerste verhandeling over spiritualiteit. Nog zeer de moeite waard om te lezen. Hoofdstukken zijn o.a. "Zazen", "Lichaamsbewuste Aanwezigheid", "De Meester" en "Weg van Liefde en Meditatie". >> (In het Nederlands). 

Lied van Vol-Ledigheid
Han Marie Stiekema's uitgebreide autobiografie. Met hoofdstukken als "Mijn jeugd", "Aan Gene Zijde" met verslag van zijn Drievoudige Realisatie, de "Donkere Nacht van de Ziel", "Mijn levensmythe",  "De Grote Moeder", "Dans der Dwazen" etc. >> (In het Nederlands)

Mother Worship/De Oorspronkelijke Traditie/Inleidende essays
Deze verzameling essays bevestigen het bestaan van het Vacuum, de Kosmische Baarmoeder of "Grote Moeder" als de Uiteindelijke Werkelijkheid van het universum. Zij vormen het begin van een "nieuw tijdperk" in spiritualiteit en religie en geven de lezer een veelomvattend beeld: spiritueel, cultureel, historisch, mythologisch....>>(In het Engels en Nederlands).

Mother Church/Church of the Mother
Dit is een poging tot herstel van de Oorspronkelijke Grote Moeder Traditie. Sinds het voor HMS steeds duidelijker werd, hoe in het bijzonder het Christendom de erfenis van de Grote Moeder "overgenomen" had.....en hoe de eerste de laatste heeft verwrongen, werd het een uitdaging voor hem om de spiritualiteit van het Westen te re-integreren met zijn Oorspronkelijke Bron.>> (English)

Grote Moeder Boeddhisme/Maitreya Mind Training
Dit boek geeft een totaal nieuw perspektief aan het Boeddhisme. Het benadrukt de niet-canonieke bronnen zoals de "Pao Chan" literatuur uit China. Daarin wordt uitgegaan van de "Venerable Mother" die haar boodschapper Maitreya Boeddha naar de aarde stuurt om de "mensen terug te voeren naar hun Oorsprong". Bevat o.a. de unieke "Ultieme Soetra". >> (In het Engels en Nederlands).

Je Maitreya Mind verwerkelijken
Het "pamflet" van het Grote Moeder Boeddhisme, waarin de vernieuwing van de Dharma wordt aangekondigd. Een stuk waarin op alle fronten fundamentele veranderingen worden besproken. Voor een ieder aan wie de Dharma ter harte gaat. >> (In het Nederlands)

Omni-versen
Een van HMS' meest indringende geschriften. "Van Hart tot Hart" noemt hij het. De subtiliteit van de spirituele ervaring komt hier duidelijk naar voren. Moge de gedichten je zo raken, dat de vonk in je overslaat! De negen hoofsstukkken omvatten "erkentelijkheid", "opdracht", "contemplatie", "eenheid", "uitnodiging", "hemel op aarde", ""het leven zoals het is",  "de heilige vallei" en "dankbaarheid". >> (In het Nederlands).

Het Verlichte Handelen
Dit inmiddels beroemde boek is onderverdeeld in vier secties: Realisatie, Vernieuwing, Integratie en Actie. Het omvat een direct verslag van de Godservaring ("Drievoudige Verwerkelijking"), de innerlijke en uiterlijke transformatie als gevolg daarvan; de lange jaren van (pijnlijke) zelf- integratie en de consequenties voor het maatschappelijk engagement.>> (In het Nederlands).

Keer Omme/Grote Moeder Hymne
Waar het Hart vol van is....Han Marie's meest recente loflied op de Moeder, inclusief persoonlijke ontboezemingen cq zelf-bekentenis. Recht voor zijn raap deze keer. Ga er echter niet voor op de loop. Mensen die echt iets te zeggen hebben zijn immers zeldzaam tegenwoordig (...). >> (In het Nederlands).

Artikelen

The Grail Vision
The Message of the Mother to the world: "Strive for Enlightenment, restructure your life and sere others"
Great Mother Shrines
The four Holy Objects for your Home Altar
De Ultieme Soetra
Ontwaken, acceptatie, vriendschap, overgave en actie
Celestial Daughters
Spiritual heroines, e.g. Mary Magdalene, Hadewych, Hildegard, Catharine of Siena, Teresa of Avila....
Drievoudige Verwerkelijking
De Eenheid van het Absolute Niets (Essentie van de Grote Moeder), Vol-Ledige Verlichting (Lichtlichaam van de Moeder) en de Grote Duisternis (Vernietigingslichaam van de Moeder)
Huisbijeenkomsten
Mogelijkheid om een nieuwe gemeenschap te starten
Tantra
Het Dal van Eeuwige Vrede
Mother & Sons
The Great Mother embracing all spiritual/religious traditions
Kundalini
De extase van orgasmische loutering
Cosmology
From Nothingness to the ego and vice versa
Toevlucht nemen in the Grote Moeder
Een kind worden in de armen van de Moeder
Vacuum Physics
Science is confirming the existence of the Mother
De Integrale Weg
Onze spirituele initiatie (retreat) in zeven stappen
Book of the Dead
The stages of dissolution, guideline for the dying
The Black Madonna of Einsiedeln
Image of the Great Mother

Chinese Mother Religion
A continuity from the past to the present

Mother of Israel
Our common heritage

Universele Boodschap
Aankondiging van de Terugkeer van de Grote Moeder als de Uiteindelijke Werkelijkheid. Begin van een nieuw Tijdperk waarin het "Judeo-christelijke" wereldbeeld - gebaseerd op beelden, dogma's en dwang - vervangen wordt door de Levende Realiteit van het Niets, de Kosmische Baarmoeder.

Herstory
The mythological origins of the Great Mother

Grail Backgrounds
A historical-spiritual journey

Mystery Religions
Hellenism and the rise of the Cybele Cult
Reborn Order
The Order of the Great Mother
De Natuur heiligen
De Hemel & Aarde Oefeningen
Je Maitreya Mind verwerkelijken
Vernieuwing van de Dharma
Womb of the Buddhas
The Prajnaparamita Sutra
Transformatorium "De Grote Moeder"
Ons toekomstige Centrum
Autobiografie
De stadia van HMS' spirituele Weg
Picture-galerie
Een indruk
Personal Reactions
From people worldwide
The Master
A critical approach
Pozie
Van Hart tot Hart
Q & A online
Important spiritual issues
Mission
Een alles-insluitende attitude
Mystiek op de fiets
Artikel in Elseviers Magazine door Emmy van Overeem over het "Eerste Nederlandse Ketterconcilie", gehouden in Amsterdam ter gelegenheid van het pauselijk bezoek aan Nederland in 1985.
God, Nietzsche en de Grote Moeder
Waarom haatte Nietzsche het Christendom en was dit terecht?
Brieven

 

EEN NIEUW WERELDBEELD
Waarbij inclusiviteit, heelheid, duurzaamheid en gerechtigheid centraal staan

Boeken

MatriTalks
De werkelijkheid gezien vanuit het perspektief van de Grote Moeder. 72 interviews varierend van devotie tot demokratie; van liefde & sex tot re-incarnatie; van het kwaad tot staat en religie; van Teresa van Avila tot de natuur heiligen en van transformatie tot depressie. De MatriTalks vormen DE ingang tot HMS' werk. >>(In het Engels).

Het Ontredderde Westen
Dit is een van de helderste essays over de onderliggende dynamiek van de Westerse cultuur. Het beschrijft de geschiedenis van het oorspronkelijk ingebed zijn in "Hemel, aarde en de gemeenschap" naar een maatschappij gedomineerd door materialisme en individualisme.>> (In het Nederlands).

De mens geworteld in Hemel en aarde
De pijnlijke ervaring van zijn eigen vervreemding was de aanleiding tot het schrijven van zijn eerste boek. Het bestaat uit een overzicht van "de mens geworteld in Hemel en aarde" in de verschillende grote culturen. Het is een onmisbare bron voor een ieder, die zich met cultuur, religie en multi-culturaliteit bezighoudt. >> (In het Nederlands).

Existentieel humanisme
Door het materialisme is de spirituele grondslag van Europa teloorgegaan. Deze leemte dreigt nu door fundamentalisten te worden opgevuld. De vraag is: hoe kunnen we onze spirituele basis terugwinnen, terwijl staat en kerk gescheiden blijven?>> (In het Nederlands).

De Schoot van het universum
Na zijn herontdekking van de Grote Moeder was HMS in een bevlogen stemming. De "Schoot" is in dezelfde sfeer geschreven: in slechts tien dagen. Het is een onverbloemde aanval op het patriarchaat cq steun voor de centrale positie van "het vrouwelijke" op alle niveau's van de samenleving. >> (In het Nederlands).

De Zijnsrevolutie
Authentiek jeZelf-Zijn heeft verreikende consequenties voor het hebben. Is het eerste niet dusdanig vervullend, dat de obsessie om te hebben automatisch wegvalt? Het teveel wordt dan niet meer als een "winst" beschouwd, maar als een last. De hoofdstukken in dit pamflet zijn o.a. Zijnsrealisatie, Zijnsdynamiek, Zijnsgemeenschap, Zijnscultuur en Zijnsrevolutie. >> (In het Nederlands).

Artikelen

Non-Duality
The attitude that is all-embracing
Existentieel Humanisme
De mens geworteld in "Hemel, aarde en de (nieuwe) gemeenschap"
Androgyny
Men and Women
Servants of the Mother
The position of men
Matricentrism
The Caribbean Model
Spiritual pathology
Review of dead ends
Mother Russia
An account from a living tradition
 
   
   
   
   

 

 

 

EEN NIEUWE SAMENLEVING
Het "grand design" voor een "Natuurlijke Socio-Politieke Orde"

Boeken

De Zelfsoevereine Samenleving
Dit boek is geboren uit betrokkenheid bij de huidige globale crisis. Vertrekpunt is de desintegratie op alle niveau's van de samenleving. Dit boek blinkt uit in spiritueel-humanistische eruditie, waarin historisch inzicht, politieke filosofie, concreet-utopistisch denken en multi-culturaliteit de grondslag leggen voor een samenleving gebaseerd op Zelfsoevereiniteit, gemeenschapsdemokratrie, subsidiariteit en matricentrisme. >>. (In het Nederlands).

Transformatiemanifest voor de 21e Eeuw
Deze brochure dokumenteert de zoektocht naar een "Natuurlijke Socio-Politieke Orde"; de herdefinitie van het individu in de gemeenschap; die van de gemeenschap in de staat (EU) en van de staat in de Kosmos. >> (In het Nederlands en Duits).

Transformatie Werkboek
Het ontwerp is klaar. Moet alleen nog uitgewerkt worden.

Artikelen

The Great Learning
Drawing concentric circles from the individual to the environment
Visioen van een Nieuwe Cultuur
Artikel in Hervormd Nederland (8 Dec. 2001)
Sociocratie
Re-organisatie van de samenleving bottom-up
A. Toynbee
Rise and fall of Civilizations
MatriCommunity
The Community of the Mother
City Awakening
Global Tour "Heel het Leven"
Earth Care
Het Earth Care Memorandum "Een Late Lente" werd gepubliceerd in Prana Magazine in 1989. Het bestaat uit een ontwerp voor een milieu-organisatie. Hoewel deze nooit van de grond is gekomen, is het als historisch document de moeite waard te lezen.
Planet under pressure
BBC report
 

Een Nieuwe Training/Levensschool
(Educatief CultuurvernieuwingsInternet Zelfstudie Project)
voor iedereen, te beginnen met Amsterdam.

   
   
   

 

 

EEN NIEUWE GEZONDHEIDSZORG
Gebaseerd op de drie echelons van zelfzorg, holistische en technologische geneeskunde

Boeken

VitalWorld
De huidige "gezondheidszorg" gaat ten gronde aan zijn eigen innerlijke tegenspraak. Het is een ziekte-industrie in plaats van dat gezondheid centraal staat. Het laat ziekte zo ver komen, dat alleen "terminale" ingrepen nog kunnen "helpen". De schrikbarende toename van (vaak onverklaarbare) klachten en stoornissen maken het noodzakelijk dat de structuur van de gezondheidszorg radicaal veranderd wordt. >> (In het Engels en Nederlands).

Stroomsysteemtherapie
Dit handboek holistische geneeskunde is een doorbraak in medisch denken en handelen. Gezondheid blijkt afhankelijk te zijn van de basisstofwisselingsfuncties. In plaats van "specifieke ziekten" worden functies als voeding, vertering, bloedsomloop, celstofwisseling, ontgifting en uitscheiding onderzocht, gediagnosticeerd en behandeld. Bevat 200 verschillende natuurlijke zelfhulpmethoden. Gebaseerd op een 30 jaar lange en succesvolle medische carrire. >> (In het Engels).

Stroomsysteem en Optimale Vitaliteit
De inleiding tot het handboek. Het heldere overzicht heeft al veel mensen enthousiast gemaakt voor de nieuwe visie op gezondheid en ziekte. >> (In het Nederlands).

Chinese Guashatherapie
Stimuleert het immuunsysteem, ontgift en ontzuurt, bevordert de bloedsomloop, reguleert functies en organen, heft pijn en blokkaden op, revitaliseert en regenereert ("life-extension"), vermindert stress, moeheid en burn-out, verbetert cq geneest chronische ziekte, brengt emoties in balans, relaxt en bevordert helderheid van geest....alles in EEN eenvoudige behandeling.>> (In het Engels,  Nederlands en Duits).

Initiatietherapie: geest, ziel & lichaam
Toegevoegde artikelen over "Stress, burn-out en regeneratie", "METAsynthese", "Zijnstherapie", "Emotionele integratie", "Psychopathologie van de spiritualiteit" en "De zelfverslaafde samenleving". >> (In het Nederlands).

Artikelen

Persoonlijk Gezondheidsplan
Gratis internet programma om je gezondheid te optimaliseren
Stress, burn-out & regeneratie
De problemen van burn-out gezien via verschillende invalshoeken
Een Nieuwe Gezondheidszorg
Re-organisatie van de gezondheidszorg volgens de drie echelons van zelfhulp, holistische en technologische geneeskunde
Guasha Therapie
Stimuleren van het immuunsysteem, ontgifting, versterken van de bloedsomloop, pijnbehandeling, therapie van chronische klachten, verwijderen van (emotionele) blokkaden, regeneratie en helderheid van geest....alles in EEN simpele behandeling
EMF
De Australische site over electro-sensitiviteit
MESS
Multi-Etiological Subtotal Syndrome

Spiritualiteit en electrostress
Zeer uitgebreide informatie over de schadelijkheid van electro-magnetische vervuiling

Integral cancer therapy
Physical, emotional, spiritual and environmental
Collective self-addiction
The sickness of "normality"
Emotionele zelf-integratie
Het omarmen van je eigen innerlijke stiefkinderen
   
   
   

 

 

"Books on demand"/Bestellingen/Programma

Educatief materiaal
Bestelling van katernen, audio en video online.

Nieuwsbrief
Info over persoonlijke begeleiding. Inclusief ons programma

Terug                                                            Volgende

| HOME | OVERTURE | | PUBLICATIONS | NEWSLETTER | CONTACT US |

Disclaimer
Voorwaarden tot gebruik van deze website.

Deze website is met de grootst-mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de manier waarop onze informatie door de lezer wordt gebruikt cq wordt uitgelegd. Noch aanvaarden wij verantwoordelijkheid voor de inhoud van externe links. 

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende(n) op het auteursrecht.

2003 Copyright Han Marie Stiekema. All rights reserved.
Everyone may use this website as a source of inspiration. However, since it
is freely given, no-one can claim, copy or derive any text, rights,
position or status from this website.

Last revising: 08/30/06