ENGLISH
DEUTSCH
ESPA—OL

Cosmic Mother
HEALING the PLANET
Jezelf genezen, Elkaar genezen

de wereld genezen

"We are Cosmos!"
WorldWide  Movement


De Ego-Catastrofe

"SermeS"
De Nieuwe Wijsheids-

Leraar

"Origin"
HET Sakrale Boek
De Oorspronkelijke Traditie/De Kosmische META-Religie Groene Mannen & Wijze Vrouwen Kosmische
Moeder
Healing the

Planet

Een Nieuwe Wereld

Manifest
Links
"WIJ ZIJN KOSMOS!"
(De Nederlandse file is geactiveerd - updated 16/11/2017 - de andere volgen)
+
Handleiding
"COSMIC HEALING"
(Staat ter beschikking! Updated 16/11/2017)

"WE ARE
COSMOS!"

"WIR SIND KOSMOS!"

"VI ER COSMOS"

"NOUS SOMMES COSMOS"

"SOMOS COSMOS"

"SIAMO COSMOS"

"EIMASTE KOSMOS"

"Mbl KOCMOC"

"VAGIOK COSMOSOK"

"WOMEN SHI COSMOS"

"HAM KOSMOS HAIN"

"BIZ COSMOS'UZ"

"NAHN KUZIMUS"

"WE ER KAZMES"

"TAYO AY COSMOS"

"KAMI ADALAH KOSMOS"

WATASHI

TASHIWA KOSUMO DESU

English/German/Dutch/
Danish/French/Spanish/
Portugese/Italian/Greek/
Russian/Hungarian/
Chinese/Hindi/
Turkish/Arabic/Hebrew/
Tagalog/Indonesian/
Japanese

To be published shortly

De SermeS ontmoeten
Klik:

AGENDA KLUIZENARIJ


Onze geglobaliseerde
EGO CATASTROFE
Kunnen wij nog gered worden?
SERMES
Nieuwe Wijsheidsleraar, "Groene Man" en arts (kosmische geneeskunde)
SPREEKT
over
"Kosmische Moeder
HEALING the PLANET"
Jezelf genezen, elkaar genezen, de wereld genezen
Binnenkort in Uw stad/dorp
Voor plaats, datum en tijd
zie AGENDA
Wie wil voor zijn/haar stad de gastheer/vrouw zijn?

COSMIC MOTHER
WORLDWIDE

MOTHER CHINA

ECO-
SPIRITUALITY

SACRED HERITAGE

EUROPESE GROENE MAN PELGRIMS NETWERK

ONS TOEKOMSTIG PELGRIMSOORD
1

PELGRIMSOORD
2


HET GROTE NIEUWS
Manifest: Wij Zijn Kosmos!"

.WereldWijde Campagne

origin-7.gif (8031 bytes)

Sakraal Boek "Origin" 7
MATRITALKS
72 interviews
online

Boeken "Origin" 1-6 kunnen worden besteld
info(at)healingtheplanet.info

In de huidige tijd zien we een snelle desintegratie van zowel individueel als sociaal leven.

Dit veroorzaakt in toenemende mate onzekerheid, angst en zelfs paniek.

De globaliserende elite streeft met opzet naar ondermijning van religieuze/culturele/sociale stabiliteit.

Echter, de diepere oorzaak is spiritueel: een opgeblazen ego dat afstevent op totale chaos:
De Ego-Catastrofe.

Religies kunnen de MESS die zij zelf gecreeerd hebben nooit oplossen. De uitweg: Het opgeven van ons ego en weer Deel worden van het Geheel.

De enige die het ego
kan tegenhouden is de Kosmische Moeder. Zij geeft ons onze Ware Identiteit terug: Geworteld-zijn in "Hemel, Aarde en de (nieuwe) Gemeenschap"

Het is de lang verwachte "Eenheid in Verscheidenheid" of je nu Christen, Jood, Moslim, Taoist, Hindoe, Boeddhist of Atheist bent.

Programma: 1) Zelfstudie Boek "Origin" 1-7. 2) Verdieping/Persoonlijke begeleiding. 3) Training Spiritual Service, Health Service, Community Service, Earth Service.

Om ons vervolgens samen voor de "Genezing van de Wereld" in te zetten, te beginnen met de straat, de buurt, de stad, de provincie, de Regio en het nieuwe Europa. Het is het Begin van een Nieuw Tijdperk.

"Join the Movement!"

 

 

 

In these most critical of times
in which the survival of (wo)mankind is at stake
A NEW WISDOM TEACHER
"SermeS"

M.Drs. Integral Medicine since 1972/
Founder of Cosmic Medicine

is announcing his Universal Teaching("Wo)Man rooted in Heaven, Earth and
the (new) Community")

CultureRenewalMovement

Everything in the Name of
the Cosmic Mother

OPENBARING van de KOSMISCHE MOEDER (1977)
HET BEGIN van een NIEUW TIJDPERK

WIJ ZIJN KOSMOS!
Wij zijn deel van de samenleving
De samenleving is deel van de aarde
De aarde is deel van het universum
Het universum is deel van het Eeuwige Licht
Het Eeuwige Licht is deel van de Kosmische Baarmoede
r

oekotemel-big.jpg (282926 bytes)
Cosmic Mother Healing the Planet
WereldWijde Campagne

 

DEDE

DE GROTE OMMEKEER
(Join our CultureRenewalMovement)
7 Stappen naar Kosmisch Bewustzijn

Zie eerst ons Manifest "Wij zijn Kosmos"
(Klik in de zijlijn)
1. Inleiding
2. Het Ontredderde Westen
3. De Ego Catastrofe
4. Openbaring van de Kosmische Moeder
5. Sterven (ego) om opnieuw geboren te worden
(Ware Zelf)
6. Wij Zijn Kosmos!
7. “Cosmic Mother Healing the Planet”
(“Kosmokratie”)

Kosmisch * Religieus * Spiritueel * Cultureel
Sociaal * Politiek * Ethisch * “Gender” * Educatief *
Wetenschappelijk * Medisch * Economisch * Ecologisch
8. Te beginnen met een Nieuwe Gezondheidszorg
bestaande uit de 3 echelons van
Zelfzorg * Holistische Geneeskunde *
Technologische (reguliere) Geneeskunde

Universeel Educatief Initiatief

JEZELF GENEZEN

Stap I

KOM NAAR ONZE "WAKE-UP" LEZINGEN/TEACHINGS

Voor ons programma (Lezingen, Cursussen & Persoonlijke
Begeleiding) in je dorp, stad, zie in de website:
"Agenda"

"Historische" Duitse Poster

Link
SermeS' Korte Autobiografie
Profetie (1972)
Zen Satori (1973)
Visioen van de Graal (1974)
Drievoudige Kosmische Realisatie (Oct. 7, 1977)
Tien jaar van Ononderbroken Gelukzaligheid (1978-1988)
Donkere Nacht van de Ziel (1989-2010)
Schreef het Sakraal Boek "Origin" (2006-2016)
Leeft als een kluizenaar in Eenheid met de Kosmos
Is beschikbaar

Bede Griffiths (Hindu/Christian monk) on the Mother
https://www.youtube.com/watch?v=z3Dm6bt-sO0

Stap II

WELKOM OP DE KLUIZENARIJ


SermeS heet iedere oprechte zoeker een warm welkom
Hij leeft een eenvoudig leven in Eenheid met de Kosmos.
Mensen uit alle “hoeken, beroepen en posities”
- Religieuze mensen * Leraren * Moeders * Sociale werkers * Ambtenaren * Wetenschappers * Kunstenaars * Therapeuten * Politici * CEO's * Jeugd etc. - komen naar zijn “Kluizenarij” voor persoonlijk
Kosmisch Advies, Teaching, Healing en Begeleiding,
steeds weer verbaasd door "zijn" diepe wijsheid

Vooraankondiging
„Handleiding Kosmische Healing“

Wat betekent “Wij Zijn Kosmos“ in de praktijk?
Met SermeS een persoonlijke afspraak maken
Theorie en praktische instructies
De aanwijzingen toepassen in het dagelijks leven
Van ego naar Heel-Zijn
Dagelijkse ondersteuning door direct contact
met SermeS via "zijn" "Genezende Ruimte"
Voortdurend contact door “Kosmische Resonantie”
met aanvullende “Healing op Afstand” van
angsten, zorgen, eenzaamheid, het innerlijke kwetsbare
kind, stress, lijden, ziekten, problemen
Uitbreiding van de Healing naar een
Wereldwijd “Helend Veld”
Met een keer per jaar een Grote Internationale Samenkomst
Met mogelijkheid van aanvullende training
tot Cosmic Healer
Doel: een wereldwijde “Cosmic Mother Healing the Planet”
Healing Community
Ten bate van alle “levende en niet-levende wezens“
En het Begin van een Nieuw Tijdperk

Binnenkort in het internet gepubliceerd

Afspraken
1. Individual Cosmic Advice, Teaching, Healing & Guidance 2. Cosmic Healing 3. Small groups (1-6): Introduction to the Teaching "We are Cosmos" 5. Meetings "Mothers for Mother"
(Group max. 6)

Hermitage
“Cosmic Mother Healing the Planet”

Near Utrecht, the Netherlands

www.healingtheplanet.info    info(at)healingtheplanet.info
By Appointment
+31. (0)30.6590178

Stap III

DE BASIS

De derde Stap op je Weg:
Studie van het Sakraal Boek "Origin"

In de laatste jaren tekende hij zijn Grote Ervaringen op, en noemde dit het "Sakraal Boek "Origin", bestaande uit 7 delen.

Om je een indruk te geven van dit tijdeloze werk (ook "Kosmische Bijbel" genoemd): de delen 1-7 zijn nu beschikbaar, een bewijs van Moeder's mededogen met de wereld

Verder lezen: Zie "Manifest" (zie inhoud hierboven) voor:
Verdieping
(Hemel & Aarde Oefeningen/Tiendi Qigong)
Training

Sessies in Engels/Duits/Nederlands
Zie ook: "Agenda"
Contact voor de details
:
info(at)healingtheplanet.info

INTERMEZZO

 SAKRAALBOEK "ORIGIN" 1-6 (deel 7 zie zijlijn)
In totaal 3500 pagina's

boekfoto1-6.jpg (178807 bytes)

Boek 1 (D), 808 pag. Boek 2 (D), 344 pag. Boek 3 (E), 773 pag. Boek 4 (E,D,NL), 113 pag. Boek 5 (NL), 472 pag. Boek 6 (NL), 654 pag.

Sakraalboek "Origin" in 6 delen.
Verslag van de unieke "Drievoudige Kosmische Ervaring"
Han Marie Stiekema SermeS, Nieuwe Wijsheidsleraar, arts Holistisch/Integraal/
Kosmische Geneeskunde (sinds 1972)

Deel 1 "De Oorsprong" (Duits, 807 pag.)
Onderverdeeld in 5 boeken. Boek 1: EGO, de mensheid in de Kern gestoord.. Boek 2: De Oorspronkelijke Traditie. Boek 3: De Holistische Transformatie. Boek 4: Lied van Vol-Ledigheid. Boek 5: De Innerlijke Weg

Deel 2 "Kommentaar" (Duits, 344 pag.)
Inhoud: Universele Oproep. De Ultieme (Maitreya) Soetra. Blog Unlimited. Het Licht komt uit de Duisternis. De SermeS Spreekt. "Big Brother" of "Cosmic Mother". Wereldvrede. Universele Verklaring van de Kosmo-Politieke Natuur van de Mens. Kosmische Geneeskunde. Kosmische Carriere. Mess. Eurasie: Rijk van de Moeder. Uitweg uit de Crisis. Wereldwijde Campagne. Europees Groene Man & Wijze Vrouw Pelgrim Netwerk. Ons Toekomstig Internationaal Pelgrimsoord. Hemel & Aarde Oefeningen/Tiendi Qigong. De Jeugd vraagt. Omniversen (Poesie).

Deel 3 "The Original Tradition" (Engels, 773 pag.)
48 Hoofdstukken. Uit de Inhoud: 3. Het Ontredderde Westen. 4. De Ego-Catastrofe. 5. Religieuze Revolutie 10. Visioen van de Graal 11. Kosmische META Religie 12 De Grote Nacht 15 Zwarte Madonna van Einsiedeln 17. Hemel, Aarde en de (Nieuwe) Gemeenschap 19. Moeder Rusland 20. China: Mandaat van Hemel & Aarde 25 Eco-Islam: Seyyed Hossein Nasr 28. Cosmic Mother Healing the Planet 33. Missie van de Groene Man 34. SermeS, Nieuwe Wijsheidsleraar (Zijn Kosmische Ervaringen) 35. De Negen Dimensies 37. Kosmische (Moeder) Genezing 38. Moeders voor Moeder 39. De Integrale Weg 40. De MeiMei Sectie 42. Vertikaal & Horizontaal Leiderschap 43. De Reborn Orde 45. Europa van de Autonome Regionen 46. Dringende Oproep aan Religieuze en Spirituele leiders. 47. Zombie of Kosmische Mens 48. Omniversen (Poesie).

Deel 4 "Hemel op Aarde" (Foto-Autobiografie. Nederlands, Duits, Engels 113 pag..)
Inclusief de MeiMei Story. Boeiend overzicht van leven en werk van Han Marie Stiekema (van de jaren "40 t/m heden) en MeiMei Yu: persoonlijk, spiritueel, kosmisch, geneeskundig. met honderden foto's. Enkele hoogtepunten: 1973 Zen Satori 1974 Visioen van de Graal 1977 Drievoudige Kosmische Ervaring (Openbaring van de Kosmische Moeder) 1978-1988 10 jaar ononderbroken Gelukzaligeid 1989-2010 Donkere Nacht van de Ziel. MeiMei Yu, haar leven en werk.. 2010 tot heden. Leven in Eenheid met de Kosmos.

Deel 5 Handboek Integrale Geneeskunde "Heel het Leven" (Nederlands 472 pag.)
28 Hoofdstukken o.a. Een Nieuwe Gezondheidszorg. Subsidiariteit. Het Stroomsysteem. Het Stroomsysteem bij acute aandoeningen. Bij chronische ziekte. De MeiMei Story. Holistische Geneeskunde & Wetenschap. "Dr.Han". Stressmanagement. Schoonheid van Binnenuit. De Integrale Weg. Opleiding in "Spiritual Service". Helende Gemeenschappen. In Harmonie met de Natuur. Terug naar de Oorsprong. Het Grote Leerproces. Healing the Planet. Heel de Mens. Post-Antibiotische Geneeskunde. VitalWorld (incl. 7 sub-titels). De Heilige Vallei. Omniversen (Poesie).

Deel 6 "De Ommekeer" (Nederlands 654 pag.)
13 Hoofdstukken. 1. De Ommekeer 2. Soeverein Leven 3. De Zeven Grote Noden 4. Healing the Planet 5. Transformatie Manifest 6. Geworteld in Hemel, Aarde en de Gemeenschap 7. De Zijnsrevolutie 8. Sociokratie 9. Schoot van het Universum 10. Lied van Vol-Ledigheid 11. De Zelfsoevereine Maatschappij 12. "Hemel", Aarde, de Gezondenen en de Samenleving. Omniversen (Poesie).

 

 

ELKAAR GENEZEN

Stap IV
INTERNATIONAL REGENERATORIUM
Persoonlijk Advies, Gezondheids Check-up, Behandelingen, Ondersteuning, Begeleiding, Gezondheids Training met MeiMei Yu, MA, Master TCM Chinese Guasha

Dit is de volgende stap op je Kosmische Pad. Het doel is je in de gelegenheid te stellen om te werken aan je persoonlijke integratie: spiritueel, emotioneel, lichamelijk.

1. Brain Boost
OpOptimaliseren van cognitieve hersenfuncties, helder denken, geheugen, concentratie etc. Preventie van
Mild Cognitief Impairment Syndroom en Alzheimer
2. Chinese Guasha Regeneratie
OpOptimaliseren van alle lichaams (body-mind) functies. Stimuleren zelfgenezend vermogen, immuunsysteem,
detox, wegnemen van blokkaden, pijnbehandelingen, anti-ageing.
3. Stroomsysteemtherapie
Optimaliseren van de basisgezondheid: voeding, vertering, bloedsomloop, matrix,
celstofwisseling, ontgifting en uitscheiding. Aangevuld met Persoonlijk Gezondheidsplan in 10 stappen. 45 jaar ervaring.
4. Holistic Science
Al die vormen van wetenschappelijk onderzoek die de praktijk van integrale geneeskunde ondersteunen. Hierbij staat het
Geheel centraal: "de mens - spiritueel, psychologisch. lichamelijk - in harmonie met de Kosmos, de natuur en de gemeenschap".
5. Taoistische Filosofie
De verbinding van Brain Boost behandelingen met oude Chinese wijsheid: ter bevordering van zelfinzicht, innerlijke balans, harmonie
met de natuur, "een lang leven", een verlichte ("lege") geest.
6. Voordrachten, opleidingen en cursussen
Gebaseerd op "Jezelf genezen, elkaar genezen, de wereld genezen". Een geintegreerd geheel van Stroomsysteem en Chinese Guasha. We werken aan aan een meerjarige professionele opleiding.
7. Een Nieuwe Gezondheidszorg
De De problemen van de gezondheidszorg zijn structureel. Daarom zetten wij
ons in voor een Nieuwe Gezondheidszorg, gebaseerd op zelfzorg, holistische
geneeskunde en de technologische (reguliere) geneeskunde.

All further infos in Book "Origin" volume 3 and Flow System Therapy.

Additionally:
Mothers for Mother Project
Healing Communities
Retreats

Stap I - Stap IV zijn vrijblijvend, terwijl Stap V een lange tijd van commitment verlangt

Sessions in English/German/Dutch
See also: "Agenda"
Contact us for the details:
info(at)healingtheplanet.info

AllDe verdere info's in Boek "Origin" deel 5 Handboek der Integrale
Geneeskunde "Heel het Leven".

Drs MeiMei Yu is Master Chinese Guasha Regeneratie. In 1997 bracht zij deze unieke therapie uit China naar Nederland. 20 jaar inzet als lerares (dagcursussen, basiscursussen, vervolgcursussen) en therapeute (spreekuren) zijn nu achter de rug. Het was tijd voor een upgrading. Als enige in Nederland is zij een door de Chinese Staat erkende/gecertificeerde TCM Guasha,/ Akupunctuur en Moxa therapeute. Zij is lid van het „Medical Guasha Committee of China“ en uitgekozen als naaste medewerkster van professor X.Zhang. Haar expertise zet zij nu in voor het „Internationaal Regeneratorium“.

Han Marie Stiekema, arts (sinds 1972) heeft alle 4 niveau’s van geneeskunde geintegreerd. 1. Regulier, 2. Alternatief/biologisch 3. Holistisch/integraal en 4. Kosmisch. Hij heeft daardoor unieke inzichten in gezondheid en ziekte op alle niveau‘s. Als „Nieuwe Wijsheidsleraar“ begeleidt hij mensen die een authentiek verlangen naar Heelheid hebben. Zijn Grote Kosmische Ervaringen zijn opgetekend in zijn Sakraal Boek: „Origin“ 6.

DE WERELD GENEZEN

Stap V
INTERNATIONAL TRANSFORMATORIUM
Volgende stap van je training.
To become a "Cosmic Healer"
Spiritual Service, Health Service, Community Service, Earth Service
Voor diegenen die zich willen engageren

Overview Curriculum
(Based on Ashram system)
Inspiring, renewing, enlightening, empowering,
connecting, confronting, humerous.....
A Three (Six) Month's Training of Spiritual Leaders - Green Men & Wise Women - for a New World
SPIRITUAL SERVICE
To become A Cosmic (Wo)Man
Kicking the habit
Everybody is addicted to the ego. It is the core of today's global crisis and therefore of great concern. Hence, the first step is to acknowledge this fact. Followed by some days of a "kicking the habit" e.g. detox program. Those who successfully completed it are invited to join our:
See: www.vitalworld.org
"Stress, Burn-out & Regeneration"

Healing Communities/Daily "monastic" schedule
Theory and practice based on three pillars:1. Back to the Origin, 2. a "monastic" daily schedule and 3. serving others. Every candidate spends an additional three months in a Healing Community.
See: "Sovereign Living", "The First Steps" (overview) and "Healing Communities"
The Original Tradition
In these most critical of times * In which everything is in decay * we go back to the Origin in order to Become Renewed * Once our True Self is born we will be Part of the Whole - Heaven, earth and the (new) community - once again! Development of a New Ethics e.g. Values based on holistic principles.
See: "MatriTalks", "Cosmic Mother Healing",
"Existential Consciousness"
Study of the Tradition of the Universal Cosmic Mother e.g. Essence and Evolution of "Green Man" and "Wise Woman" in various religions and cultures. Guidelines e.g. The Parzival myth and the Maitreya Mind Training.
See: "Restoring the Wholeness of Life", "The Original Tradition", "Twelve Religions", "Great Mother Buddhism"
Retreat Intensive

Based on the Universal Way e.g. 1. Awaken!, (mindfulness training) 2. Personal integration (a.o. through emotional self-integration) 3. Being rooted in Heaven and earth (Heaven and Earth Exercises, tiendi qigong, sanctifying nature) 4. Breakthrough of the Light (Ma-Zen) 5. Purification/Catharsis (Chinese Guasha therapy) 6. Taking refuge in the Ultimate (contemplation and mantra) and 7. Service (to the community)
See: "The Universal Way"
Great Night Initiation
"Final" taking refuge in the Cosmic/Dark Urground. Solitary stay in a Dark Room. Confrontation with the Ego and unprocessed emotional contents. Inner transformation through "Death" and "Rebirth". Birth of the Inner Light or True Self.
See: "The Great Night"
Cosmic Spirituality and Science (CSS)
Science and spirituality are interwoven. Study of META Cosmology therefore is an integral part of your curriculum.
See: "The Supreme Design", "Universal Teaching
Competence:
Spiritual Advisor/Guide. Teacher of the Original Tradition. Trainer of the Universal Way. Initiator of
Healing Communities
HEALTH SERVICE
A New Health Care for Everyone
A New Health Care
As model for the near future, consisting of three echelons: selfhelp, holistic and technological medicine
The Principles of Integral/Cosmic Medicine
To start with "Flow System Therapy"
A breakthrough in holistic-medical thinking and practice, in which basic metabolism (health as the dynamic balance between input, processing and output of nutrients) plays a central role
Cosmic (Mother) Healing
To give up the ego is the most crucial step in healing yourself, each other and the planet. We train you to become a Cosmic Healer: the (unique!) integration of Emptiness, Consciousness and Regeneration. Including the "Mother for Mothers" Project
See: "Mother Healing", "Mother for Mothers"

Personal Health Plan
Self-help health program, consisting of 10 steps during 6 weeks. An indispensable experience on the road to optimal health.
www.vitalworld.org
Pain Therapist
Spiritual, emotional & physical through training in Chinese Guasha therapy ("Stone Age Therapy for Modern (Wo)Man") 
Head of the Health Department
Master MeiMei Yu, MA, teacher & therapist
from Beijing, China

See: www.vitalworld.org & www.meihan-guasha.nl
Competence:
Advisor New Health Care. Holistic Health consultant. Chinese Guasha Therapist, Leader "Cosmic Mother Healing Shrine". Emphasis: "To help people helping themselves"
COMMUNITY SERVICE
Once you commit yourself to the Whole, the Whole will commit itself to you
Self Study Culture Renewal
Recommended are the 10 Steps of our "Healing the Planet" initiative: The New Cosmology, The New Tradition, The New Integration, The New Economy, The New Health Care, The New Society, The New Woman/Man, The New Education and The New Earth
E-learning, see: "Healing the Planet"
Competence:
Initiator/facilitator of social change
in the community, focussing on peace, justice and sustainability
EARTH SERVICE
In which all previous learning is integrated
Trainee
Evaluation of the Training through spending at least one month participating in organic agriculture, with sustainable energy projects, nature conservation i.e. sacred landscape initiatives, helping people survive in environmental disaster area's, etc.
See:"Healing the Planet" & "Sacred Heritage"
Mother Quest in the Wilderness
Restoring unity with Cosmic Mother, the Light, the earth, yourself and the world. F.i. Body-aware walking. Fasting. Sanctifying nature (Heaven & Earth Exercises/Tiendi Qigong). To develop compassion
In the summer in the mountains; in winter in tropical rainforest; sometimes in the desert..... (
Sanctifying Nature
Inner balancing through "Heaven & Earth Exercises" (Tiendi Qigong), the only Qigong that achieves Oneness with nature, through wu-wei (effort through no-effort)
Competence:
Depending on your experienceyone

 


Stap VI

Cosmic Mother
HEALING the PLANET
Ons Commitment

Kosmisch
Wij zijn Kosmos!
Religieus
Kosmische META-Religie
Spiritueel
Opgeven van het ego
Cultureel
Zo Boven
, zo Beneden
(Kosm
okratie)
Sociaal
JeZelf-Zijn in Verbondenheid
Politiek
GemeenschapsDemokratie
Ethisch
Deel-zijn van „Hemel, Aarde en de (Nieuwe) Gemeenschap“
„Gender“
Moeders als leiders van de gemeenschap
Educatief
„Jeugd voorop“
Wetenschappelijk
Gebaseerd op META-Kosmologie
Medisch
Kosmisch/Holistisch/Integraal
Economisch
Economie van het Genoeg
Ecologisch
Harmonie met de Natuur
Zie voor uitvoerige bespreking van deze categorieŽn
Boek „Origin“ 1 t/m 7

 


Europa Moederland

Moeder Rusland

Moeder China

Moeder India

Moeder Latijns-Amerika

De Kosmische Moeder: Genezeres van de Wereld
en alle religies zijn Haar "Zonen"
Koningin van de Hemel (Jodendom), Moeder van God (Christendom),
Huis van Allah (Islam), Moeder van de Goden (Hindoeisme),
Kosmische Baarmoeder (Taoisme), het Niets aan Gene Zijde
van het Niets (Boeddhisme
)

Stap VII

ODE AAN DE MOEDER
Onze Kosmische Moeder,
Bodemloze Grond van het Bestaan.
Baarmoeder van het Al.
Niet God schiep de wereld uit het Niets, maar het Niets geeft geboorte aan God en het universum.
Mysterie der Mysterien.
Het Licht komt uit de Duisternis!
Moeder van God, van het Licht en van de BoeddhaNatuur,
van het universum en de groene Aarde,
het gras, de bomen, de dieren en mensen,
van de rivieren, de rotsen en de wolken.
In hetzelfde Eeuwige Moment
alles terugnemend in Uw Schoot.
Vernietiger van het ego.
Geboortegeefster van het Ware Zelf,
om opnieuw deel van het Geheel te worden:
"Hemel, Aarde en de (Nieuwe) Gemeenschap".
Wij zijn Kosmos!
Groene Mannen en Wijze Vrouwen smeken U:
Universele Moeder, Eeuwige Wijsheid,
Wet van het Universum, Koningin van de Hemel,
Toevlucht der verlorenen,
Bevrijder der onderdrukten.
Troosteres van degenen die lijden.
Vernietiger van het kwaad,
Genezeres van de zieken.
Liefdevolle Moeder,
Alles-Omarmende,
wij verlangen vurig naar Vernieuwing,
Genezing en Heelheid.

Jai Mata Di!
"De Moeder boven alles
!"

Link
Kosmische Moeder
Zij is Overal

Wij leven in een God, natuur- en mensvijandig systeem
Ego dat de Heelheid vernietigt

Daarom:
Sluit je aan bij onze WereldWijde Beweging

Het probleem: ego is synonym met de "normaliteit".
Daarom besef je niet met een vals ik te leven.
In zijn boek "Het Valse Leven" noemt psychiater
H.J. Maaz het ego dan ook een "normopaath"

Verdere Links (Onze opslag)

BREAKING NEWS

A "Hermit" from Holland - degene, die aan Gene Zijde van Gene Zijde van Ruimte
en Tijd geweest is - has come forward claiming to have the key to Saving the Planet,
simultaneously announcing A New Era of World Peace

His Mission: Showing (wo)mankind the way out of the Ego-Catastrophe

Link

IN HET BIJZONDER

He is asking international organizations, governments, universities, churches, communities, political parties, cities, businesses to subscribe to "(Wo)Man rooted in "Heaven, Earth and the Community" as the new universal cosmo-anthropological principle with the aim of establishing "Unity in Diversity" around the globe

NOTE!

We are not alone

We are not powerless

We are not ignorant

Nothing can trample down the Spirit

We are Cosmos!

Join our WorldWide Community

Send your questions and I will (try to) answer them

(In Dutch)

Our "Oracle" blog will be opened soon

NOTE!

To be published soon:

"Cosmic (Mother) Healing Manual""

DITTO

SermeS'
Great Cosmic Experiences
incl.
"Omniverses"

(Poetry)

INDEX

Openbaring
Excursion
To our Picture Galleries

Spiritual poetry
Omni-verses

OVERZICHT WEBSITE

SAKRAAL BOEK "ORIGIN"


Book Review

24 Source Books
met links naar alle andere geschriften, inclusief  24 pdf-versies

 

AGENDA


Agenda World Tour2017


MeiMei doet mee!
2013 Het Orakel
Info & Contact

Zie ook:

WERELD TOUR

SHE IS EVERYWHERE
Kosmische Moeder Oost-West
1. Het Begin
2. Uitbreiding naar het Oosten:

Anatolia/India/China/Angkor Wat/Java/Bali/Dayak/Hawaii
3. Uitbreiding naar het Westen: Fectio/Zwarte Madonnas/"Groene Man & Wijze Vrouw Pelgrim Netwerk"

TRAINING GROENE MANNEN & WIJZE VROUWEN

Transformatorium

Hoe geef ik mijn ego op?

 

NIEUWE (WERELD) GEZONDHEIDSZORG

www.vitalworld.org

 

STUDIO

www.youtube.com/
healingtheplanet
Webcam Live Broadcasts
Online-Teaching

Radio-interview (19.8.2012) met Rinus van Warven

 

 

We are not responsible for the content of external links

1997-2016 © Copyright Han Marie Stiekema. All rights reserved.
Everyone may use this website as a source of inspiration. However, since it
is freely given, no-one can claim, copy or derive any text, rights,
position or status from this website.

Last revising: 11/17/17